اهل البیت از منابع اهل سنت
37 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1. ابوطالب(ع) اسوه مقاومت وایمان: اسدالله رضایی 2. حکومت فدرالی واصلاحات در افغانستان: نویسنده محمد تقی زاهدی. تهیه وتنظیم واصلاح اسدالله رضایی 3. بررسی ونقد اشکالات وهابی ها بر اصول کافی: اسالله رضایی.